Welkom


Voorbereidend Kinderkoor

3e kleuterklas, 1e en 2e leerjaar


kennis maken met melodie en ritme

je zangstem ontdekken

je stem goed leren gebruiken

leuke kinder- en volksliederen leren

bewegen tijdens het zingen

een eerste podiumervaring

koordag

plezier maken
Kinderkoor

vanaf het 3e leerjaar


samen zingen, eenstemmig of meerstemmig

a capella of met pianobegeleiding

liederen en composities leren

stemvorming

koorweekend

projecten met andere koren

optreden

plezier maken

Nieuw! Kinderkoor+

vanaf het 6e leerjaar


Alles van het kinderkoor

plus een half uurtje extra

extra meerstemmigheid

extra liederen, vaak in een andere taal